Budownictwo jako niekwestiowane koło całej gospodarki
Budownictwo jako niekwestiowane koło całej gospodarki

Niekwestionowanym koÅ‚em zamachowym caÅ‚ej gospodarki, bez wÄ…tpienia jest m.in. budownictwo. I to zarówno inwestycyjne, mieszkaniowe, jak również jednorodzinne, indywidualne. Przy aktywnym poparciu rzÄ…du dla szeroko pojÄ™tego budownictwa i liberalnej polityce kredytowo - finansowej ze strony sektora bankowego, można w bardzo zdecydowany sposób zmniejszyć istniejÄ…ce bezrobocie. A co za tym wypracować oszczÄ™dnoÅ›ci w budżecie paÅ„stwa z tytuÅ‚u nie wypÅ‚aconych zasiÅ‚ków dla bezrobotnych. Wiele osób mogÅ‚oby znaleźć zatrudnienie w przemyÅ›le budowlanym oraz w innych jednostkach gospodarki paÅ„stwowej, jak i w firmach prywatnych Å›ciÅ›le zwiÄ…zanych z budownictwem.

OczywiÅ›cie pracujÄ…c, bÄ™dÄ… osiÄ…gać dochody, które nastÄ™pnie bÄ™dÄ… opodatkowane, co niewÄ…tpliwie przyczynia siÄ™ do zasilania skarbu paÅ„stwa. Ludzie (pracownicy) bÄ™dÄ… znacznie zamożniejsi, bÄ™dÄ… mogli żyć dostatniej, kupować znacznie wiÄ™cej dóbr konsumpcyjnych i tym samym pÅ‚acić wiÄ™cej tzw. podatków poÅ›rednich, czyli kolejne pieniÄ…dze popÅ‚ynÄ… do budżetu paÅ„stwa. Również w znaczÄ…cy sposób zyskajÄ… na boomie w sferze budownictwa wszystkie podmioty gospodarcze  duże i te mniejsze, które w jakikolwiek sposób wspóÅ‚pracujÄ… lub wspóÅ‚dziaÅ‚ajÄ… na rzecz tego sektora.      

Podobne

Co nieco o zimowych oponach

Co nieco o zimowych oponach

Sezonową wyminę opon i jej zalet nie trzeba wyliczać, to jest oczywiste jak to że ziemia obraca się ...
Rowy zapraszają najmłodszych

Rowy zapraszają najmłodszych

Rodzice mający na uwadze bezpieczeństwo dzieci podczas wyjazdu wypoczynkowego i chęć zainteresowania...
Inwestycje budowlane

Inwestycje budowlane

MówiÄ…c o inwestycjach budowlanych i tym sektorze gospodarki, nie sposób pominąć dziedz...