Azja od podszewki
Azja od podszewki

Azja jest największą częścią świata i znajduje się w ogromnej większości na półkuli północnej, a jej nazwa pochodzi od greckiego słowa „Asis” , który oznacza namuły rzeczne. Granica jaka rozdziela Azję od Europy ma łączną długość 3000 km i ma ona jedynie charakter umowny dlatego też często łączone są oba te kontynenty w jeden zwany Euroazją. Azję dookoła oblewają trzy oceany: Atlantycki, Spokojny oraz Indyjski, a niektóre miasta oddalone są od morza nawet o ponad 2500 km.

Tak duża powierzchnia znalazła swoje odzwierciedlenie w warunkach klimatycznych i przyrodniczych. Występują tutaj wszystkie strefy klimatyczne, a żyjąca tu roślinność ma układ strefowy. W całej Azji żyje około 60% ludności całego świata, z czego najwięcej znajduje się w samych Chinach i Indiach. Większa część mieszkańców Azji utrzymuje się z  uprawy rolnictwa ( w głównej mierze ryżu), jednak na południowych wschodzie coraz częściej ludzie przeprowadzają się z wsi do dużych miast w efekcie czego wiele aglomeracji ma poważne problemy z przeludnieniem.

Podobne

Inwestycje budowlane

Inwestycje budowlane

Mówiąc o inwestycjach budowlanych i tym sektorze gospodarki, nie sposób pominąć dziedz...
Angkor Wat pradawna świątynia

Angkor Wat pradawna świątynia

Angkor Wat jest to wspaniałą  i największą świątynią na świecie oraz niezrównanym arcydz...
W Zakopanem jest coraz mniej turystów

W Zakopanem jest coraz mniej turystów

Zakopane położone jest na południu Polski. Jest największym polskim ośrodkiem sportów i turys...