Trudna sytuacja polskich hut
Trudna sytuacja polskich hut

Jedną z podstaw sukcesu restrukturyzacji jest poprawa struktury kapitałowej oraz płynności finansowej hut. Wynika to z obecnej niskiej wiarygodności wobec partnerów  handlowych i finansowych, co z kolei jest konsekwencją strat finansowych poniesionych w minionych latach, niedokapitalizowania hut oraz nadmiernego zadłużenia (kredyty sięgają kilku milionów złotych) przede wszystkim wobec dostawców, ale także banków i innych instytucji finansowych. Restrukturyzacja finansowa była prowadzona w sposób całkowicie otwarty i na bazie zasad gospodarki rynkowej.

Zakładało się wykorzystanie następujących metod restrukturyzacji zobowiązań: konwersja wierzytelności na akcje - część zobowiązań handlowych i publiczno-prawnych zostanie skonwertowana na akcje/udziały huty, umorzenie zobowiązań w drodze dwustronnych porozumień z wierzycielami, wykorzystanie majątku finansowego hut z przeznaczeniem na jego spieniężenie i spłatę zobowiązań (kredyty są długoterminowe), bądź wykorzystanie w rozliczeniach kompensacyjnych z innymi podmiotami, pakietu ustaw restrukturyzacyjnych, kredyty spłacone w jednorazowej całości lub części zobowiązań wobec niektórych wierzycieli handlowych, przy wspólnie uzgodnionym poziomie umorzenia, realizacja sądowych postępowań ugodowych, sprzedaż wierzytelności za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki.

Podobne

Opryszczka na ustach

Opryszczka na ustach

Opryszczka na ustach większości ludziom znana jest również jako opryszczka wargowa. Choroba t...
Historia zegarów

Historia zegarów

Wynalezienie i udoskonalenie mechanizmów wahadła, balansu i zegarów wprowadziło wiele ...
Najpopularniejsza forma reklamy internetowej

Najpopularniejsza forma reklamy internetowej

Aktualnie reklama w google warszawa jest dźwignią handlu. Może ona przybierać różnorakie post...